Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P1)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P1)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Lọai

1

Bát sứ có cán

500ml

2

Bát sứ có cán

125ml

3

Bát sứ có cán

100ml

4

Bát sứ có cán

50ml

5

Bát sứ

500ml

6

Bát sứ 

250ml

7

Bát sứ

150ml

8

Bát sứ 

125ml

9

Bát sứ

100ml

10

Bát sứ 

75ml

11

Bát sứ

60ml

12

Bát thủy tinh

 

13

Bình định mức 

2000ml

14

Bình định mức   

1000ml

15

Bình định mức   

500ml

16

Bình định mức 

250ml

17

Bình định mức   

200ml

18

Bình định mức   

100ml

19

Bình định mức   

50ml

20

Bình định mức   

25ml

21

Bình định mức   

10ml

22

Bình định mức   

5ml

23

Bình định mức nâu

100ml

24

Bình định mức nâu  

50ml

25

Tam giác có nút

1000ml

26

Tam giác có nút 

500ml

27

Tam giác có nút 

250ml

28

Tam giác có nút 

200ml

29

Tam giác có nút 

100ml

30

Tam giác có nút 

50ml

31

Bình tam giác không nút

5000ml

32

Bình tam giác không nút 

3000ml

33

Bình tam giác không nút  

2000ml

34

Bình tam giác không nút  

1000ml

35

Bình tam giác không nút  

500ml

36

Bình tam giác không nút  

250ml

37

Bình tam giác không nút  

100ml

38

Bình tam giác không nút  

50ml

39

Bình tam giác con thuyền

500ml

40

Bình chuẩn Iốt

250ml

41

Bình tam giác có nhánh

10000ml

42

Bình tam giác có nhánh 

5000ml

43

Bình tam giác có nhánh 

2500ml

44

Bình tam giác có nhánh 

1000ml

45

Bình tam giác có nhánh 

500ml

46

Bình tam giác có nhánh 

250ml

47

Bình cầu đáy bằng

10000 ml

48

Bình cầu đáy bằng 

5000ml

49

Bình cầu đáy bằng 

 

3000ml

 

Last Updated: Sunday, 14 April 2024 21:24