Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P10)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P10)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Loại

501

Sừng bò nhám 16/14.5

 

502

Que cấy vi sinh

 

503

Que cấy vi sinh inox

 

504

Que cấy vi sinh nhựa

 

505

Sinh hàn xoắn Nhám 24

60cm

506

Sinh hàn xoắn Nhám 24

50cm

507

Sinh hàn xoắn Nhám 24

40cm

508

Sinh hàn xoắn Nhám 24

30cm

509

Sinh hàn xoắn nhám 29

60cm

510

Sinh hàn xoắn nhám 29

40cm

511

Sinh hàn xoắn nhám 29

30cm

512

Sinh hàn thẳng nhám 29

60cm

513

Sinh hàn thẳng nhám 29

40cm

514

Sinh hàn thẳng nhám 29

30cm

515

Sinh hàn thẳng nhám 14

20cm

516

Sinh hàn thẳng nhám 24

30cm

517

Sinh hàn hồi lưu nhám 29

60cm

518

Sinh hàn hồi lưu nhám 29

40cm

519

Sinh hàn hồi lưu nhám 29

30cm

520

Sinh hàn hồi lưu nhám 29

20cm

521

Sinh hàn hồi lưu nhám 14

30cm

522

Sinh hàn hồi lưu nhám 14

30cm

523

Sinh hàn hồi lưu nhám 24

30cm

524

Sinh hàn hồi lưu nhám 24

40cm

525

Sinh hàn gai Nhám 29

60cm

526

Sinh hàn gai Nhám 29

40cm

527

Sinh hàn gai Nhám14

40cm

528

Sinh hàn gai nhám 19

60cm

529

Sinh hàn  soắn không nhám

40cm

530

Sinh hàn  soắn không nhám

30cm

531

Sinh hàn thẳng không nhám

30cm

532

Sinh  hàn hồi lưu không nhám

30cm

533

Sinh  hàn hồi l­ưu nhám 29

20cm

534

Thìa thủy tinh

30cm

535

Thuyền sứ 88

 

536

Thuyền sứ 77

 

537

Thuyền sứ 66

 

538

Chổi rửa chai

 

539

Chæi rửa ống nghiệm

 

540

Cu vét thuỷ tinh

 

541

Cu vét  thạch anh

 

542

Cu vét thuỷ tinh vát

 

543

Cu vét nhựa

 

Last Updated: Monday, 27 May 2024 05:47