Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P2)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P2)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết

TT

Tên Hàng

Lọai

50

Bình cầu đáy bằng 

2000ml

51

Bình cầu đáy bằng 

1000ml

52

Bình cầu đáy bằng 

500ml

53

Bình cầu đáy bằng 

250ml

54

Bình cầu đáy bằng 

150 ml

55

Bình cầu đáy bằng 

100ml

56

Bình cầu đáy bằng có nhám 24

500ml

57

Bình cầu đáy bằng có nhám 24 

250ml

58

Bình cầu tròn không nhám

5000ml

59

Bình cầu tròn không nhám 

3000ml

60

Bình cầu tròn không nhám 

2000ml

61

Bình cầu tròn không nhám 

1000ml

62

Bình cầu tròn không nhám 

500ml

63

Bình cầu tròn không nhám 

250ml

64

Bình cầu tròn không nhám 

100ml

65

Bình cầu 1 cổ nhám 29

2000ml

66

Bình cầu 1 cổ nhám 29

1000ml

67

Bình cầu 1 cổ nhám 29 

  500ml

68

Bình cầu 1 cổ nhám 29 

  250ml

69

Bình cầu 1 cổ nhám 29 

 100ml

70

Bình cầu 1 cổ nhám 29 

50ml

71

Bình cầu 1 cổ 24

1000ml

72

Bình cầu 1 cổ 24 

500ml

73

Bình cầu 1 cổ 24

250ml

74

Bình cầu 1 cổ nhám 19

250ml

75

Bình cầu 1 cổ nhám 19

100ml

76

Bình cầu 1 cổ nhám 14

100ml

77

Bình cầu 1 cổ nhám 14

50ml

78

Bình cầu 2 cổ nhám 24/14

500ml

79

Bình cầu 2 cổ nhám 24/14 

250ml

80

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14

1000ml

81

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14

500ml

82

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 

250ml

83

Bình cầu 2 cổ nhám 29.14 

100ml

84

Bình cầu 2 cổ 29*29

1000ml

85

Bình cầu 2 cổ 29*29 

500ml

86

Bình cầu 2 cổ 29*29 

250ml

87

Bình cầu 3 cổ 29*14

5000ml

88

Bình cầu 3 cổ 29*14 

3000ml

89

Bình cầu 3 cổ 29*14 

1000ml

90

Bình cầu 3 cổ 29*14 

500ml

91

Bình cầu 3 cổ 29*14 

250ml

92

Bình cầu 3 cổ 29*14 

100ml

93

Bình cầu 3 cổ 29*29

3000ml

94

Bình cầu 3 cổ 29*29 

1000ml

95

Bình cầu 3 cổ 29*29 

500ml

96

Bình cầu 3 cổ 29*29 

250ml

97

Bình cầu 3 cổ 29*29 

100ml

98

Bình cầu 2 cổ N29*29

2000ml

99

Bình cầu có nhánh

500ml

 

Last Updated: Sunday, 21 April 2024 04:37