Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P3)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P3)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Lọai

100

Bình cầu có nhánh 

250ml

101

Bình hút ẩm có vòi

300

102

Bình hút ẩm có vòi 

240

103

Bình hút ẩm có vòi 

210

104

Bình hút ẩm có vòi

180

105

Bình hút ẩm có vòi 

150

106

Bình hút ẩm không vòi

300

107

Bình hút ẩm không vòi 

240

108

Bình hút ẩm không vòi 

210

109

Bình hút ẩm không vòi 

180

110

Bình hút ẩm không vòi 

150

111

Bình hút ẩm không vòi nâu

300

112

Bình hút ẩm có vòi nâu

240ml

113

Bình kíp

1000ml

114

Bình kíp 

500ml

115

Bình kíp 

250ml

116

Bình kendan

2000ml

117

Bình kendan 

1000ml

118

Bình kendan 

500ml

119

Bình kendan 

250ml

120

Bình kendan 

100ml

121

Bình kendan 

50ml

122

Bình tia nhựa

500ml

123

Bình tia nhựa 

250ml

124

Bình chuẩn iot

250ml

125

Bình tia thủy tinh

250ml

126

Bình tỷ trọng

250ml

127

Bình tỷ trọng 

100ml

128

Bình tỷ trọng 

50ml

129

Bình rửa khí

500ml

130

Bình rửa khí 

250ml

131

Bình rửa khí 

 

132

Bộ cất tinh dầu nhám 29

250ml

133

Bộ cất đạm

 

134

Bộ chưng cất dầu mỏ

SYD  255

135

Bộ chưng cất thủy phần

 

136

Bình cầu bộ cất thủy phần

 

137

Bộ sóc lếc

500ml

138

Bộ sóc lếc 

250ml

139

Bộ sóc lếc 

150ml

140

Bộ đo lượng khí ướt

150ml

141

Bộ phân tích cacbon lưu huỳnh

 

142

Bome kế

0-70

143

Bome kế 

0-35

144

Buret có bạc chao

100ml

145

Buret có bạc chao 

50ml

146

Buret có bạc chao 

25ml

147

Buret có bạc chao 

10ml

148

Buret không bạc chao

100ml

149

Buret không bạc chao 

50ml

150

Buret không bạc chao 

25ml

Last Updated: Sunday, 14 April 2024 21:27