Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P4)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P4)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết

TT

Tên Hàng

Loại

151

Buret không bạc chao 

10ml

152

Buret không bạc có khóa nhựa 25ml

25ml

153

Buret màu nâu

25ml

154

Buret màu nâu 

10ml

155

Buret dây

50ml

156

Bu rét tự động

50ml

157

Bu rét tự động 

25ml

158

Bàn trượt kính hiển vi

 

159

Cánh khuấy kim loại

 

160

Cánh khuấy thủy tinh

 

161

Cánh khuấy Teflon

 

162

Con khuấy từ

4cm

163

Con khuấy từ 

3cm

164

Con khuấy từ 

2cm

165

Con khuấy từ 

1cm

166

Cốc đốt có vạch

5000ml

167

Cốc đốt có vạch 

3000ml

168

Cốc đốt có vạch 

2000ml

169

Cốc đốt có vạch 

1000ml

170

Cốc đốt có vạch 

500ml

171

Cốc đốt có vạch 

250ml

172

Cốc đốt có vạch 

100ml

173

Cốc đốt có vạch 

50ml

174

Cốc có đai

1000ml

175

Cốc chuân phễu

2000ml

176

Cốc chuân phễu 

1000ml

177

Cốc chuân phễu 

500ml

178

Cốc chuân phễu 

250ml

179

Cốc chuân phễu 

100ml

180

Cốc chuân phễu 

50ml

181

Cốc chân phễu nhựa

50ml

182

Cốc chân phễu nhựa 

100ml

183

Cốc lọc xốp G3

30ml

184

Cốc lọc xốp G4

30ml

185

Ca nhựa

1000ml

186

Ca nhựa 

500ml

187

Ca nhựa 

250ml

188

Ca nhựa 

100ml

189

Ca nhựa 

50ml

190

Cồn kế

0-50

191

Cồn kế 

50-100

192

Cối chầy đồng

90cm

193

Cối chầy mã não

90cm

194

Cối chầy mã não 

100cm

195

Cối chầy mã não 

11cm

196

Cối chầy mã não 

12cm

197

Cối chày thủy tinh

120mm

198

Cối chày thủy tinh 

90 mm

199

Cối chày thủy tinh 

60mm

200

Cối chày sứ

25

151

Buret không bạc chao 

10ml

 

Last Updated: Monday, 11 December 2023 06:12