Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P5)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P5)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Loại

201

Cối chày sứ 

20

202

Cối chày sứ 

18

203

Cối chày sứ 

16

204

Cối chày sứ 

15

205

Cối chày sứ 

13

206

Cối chày sứ 

11

207

Cối chày sứ 

10

208

Cối chày sứ 

9

209

Cối chày sứ 

8

210

Cối chày sứ 

6

211

Cối chày sứ 

4

212

Cổ nối Claizen

nh¸m29

213

Chai mỏ vịt

125ml

214

Chai mỏ vịt 

60ml

215

Chén cân

50*30

216

Chén cân 

40*25

217

Chén cân 

25*40

218

Chén cân 

30*50

219

Chén cân 

25*25

220

Chén cân 

25*30

221

Chén bạc

30ml

222

Chén platin

30ml

223

Chén Niken có nắp

50ml

224

Chén Niken có nắp 

30ml

225

Chén sứ

100ml

226

Chén sứ 

50ml

227

Chén sứ 

40ml

228

Chén sứ 

30ml

229

Chai công tơ gút trắng

125ml

230

Chai công tơ gút trắng

60ml

231

Chai công tơ gút trắng 

30ml

232

Chai công tư gút nâu

125ml

233

Chai công tư gút nâu 

60ml

234

Chai công tư gút nâu 

30ml

235

Chai có khóa thủy tinh 

20l

236

Chai có khóa thủy tinh   

10l

237

Chai có khóa thủy tinh   

5l

238

Chai có khóa vòi cao su

20l

239

Chai có khóa vòi cao su 

10l

240

Chai có khóa vòi cao su 

5l

241

Chai có vạch

20l

242

Chai có vạch 

10l

243

Chai có vạch 

5l

244

Chai nâu MHNM

20l

245

Chai nâu MHNM

10l

246

Chai nâu MHNM

5l

247

Chai nâu MHNM

2.5l

248

Chai nâu MHNM

1l

249

Chai nâu MHNM

0.5l

250

Chai nâu MHNM

0.25l

201

Cối chày sứ 

20

Last Updated: Monday, 27 May 2024 06:06