Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P6)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P6)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Loại

251

Chai nâu MHNM

0.125l

252

Chai nâu MHNM

60ml

253

Chai nâu nút nhựa MR

500ml

254

Chai nâu MRNM

20l

255

Chai nâu MRNM

10l

256

Chai nâu MRNM

5l

257

Chai nâu MRNM

2.5l

258

Chai nâu MRNM

1l

259

Chai nâu MRNM

0.5l

260

Chai nâu MRNM

0.25l

261

Chai nâu MRNM

0.125l

262

Chai nâu MRNM

60ml

263

Chai nâu MRNM

30ml

264

Chai nhựa trắng

1l

265

Chai nhựa trắng

500ml

266

Chai Trắng MH

20l

267

Chai Trắng MH

10l

268

Chai Trắng MH

5l

269

Chai Trắng MH

2.5l

270

Chai Trắng MH

1l

271

Chai Trắng MH

0.5l

272

Chai Trắng MH

0.25l

273

Chai Trắng MH

0.125l

274

Chai Trắng MH

60ml

275

Chai trắng MRNM

50l

276

Chai trắng MRNM

30l

277

Chai trắng MRNM

20l

278

Chai trắng MRNM

10l

279

Chai trắng MRNM

5l

280

Chai trắng MRNM

2.5l

281

Chai trắng MRNM

1l

282

Chai trắng MRNM

0.5l

283

Chai trắng MRNM

0.25l

284

Chai trắng MRNM

0.125l

285

Chai trắng MRNM

60ml

286

Chai trắng MRNM

30ml

287

Chuông thủy tinh to

290*400

288

Chuông thủy tinh to

150*280

289

Chuông thủy tinh to

150*250

290

Chậu thủy tinh

10*25

291

Chậu thủy tinh

10*20

292

Chậu thủy tinh

7*14

293

Can nhựa

25lÝt

294

Dụng cụ thử điểm nóng chảy

 

295

Máng đèn thường

60cm

296

Máng đèu Inox

60cm

297

Máng đèu Inox

90cm

298

Bóng đèn cực tím

90cm

299

Bóng đèn cực tím

60cm

300

Bóng đèn cực tím

45cm

Last Updated: Monday, 27 May 2024 07:33