Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P7)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P7)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết

 

TT

Tên Hàng

Loại

351

Lưới amiăng 

23x23

352

Mặt kính đồng hồ

18

353

Mặt kính đồng hồ 

15

354

Mặt kính đồng hồ

12

355

Mặt kính đồng hồ

10

356

Mặt kính đồng hồ

9

357

Mặt kính đồng hồ

8

358

Mặt kính đồng hồ

7

359

Mặt kính đồng hồ

6

360

Mặt kính đồng hồ

5

361

Mặt kính đồng hồ

4

362

Micro buret 

10ml

363

Micro buret 

5ml

364

Micro buret 

2ml

365

Micro buret 

1ml

366

Nút cao su

1

367

Nút cao su

2

368

Nút cao su

3

369

Nút cao su

4

370

Nút cao su

5

371

Nút cao su

6

372

Nút cao su

7

373

Nút cao su

8

374

Nút cao su

9

375

Nút cao su

10

376

Nút cao su

11

377

Nút cao su

15

378

Nút công tơ gut

 

379

Nhớt kế

2

380

Nhớt kế

2.5

381

Nhớt kế

0.8

382

Nhớt kế

1.2

383

Nhớt kế

1.5

384

Ống đong Bo mex

2000ml

385

Ống đong Bo mex

1000ml

386

Ống đong Bo mex

500ml

387

Ống đong Bo mex

250ml

388

Ống đong Bo mex

100ml

389

Ống đong Bo mex

50ml

390

Ống đong Bo mex

25ml

391

Ống đong Bo mex

10ml

392

Ống đong Bo mex

5ml

393

Ống đong nhựa

1000ml

394

Ống đong nhựa

100ml

395

Ống nối chữ U (cho bộ cất cồn)

 

396

Ống nối chữ U

 

397

Ống nối chữ T 29/14

 

398

Ống nối chữ T nhám 29

 

399

Ống nối T nhám 14*19

 

400

Ống nối chữ V

N29

Last Updated: Thursday, 23 May 2024 15:38