Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P8)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P8)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Loại

401

Ống nối chữ V

N14

402

Ống thủy tinh phi 6 dài 100cm

 

403

Ống đong có nút mài

500ml

404

Ống đong có nút mài

100ml

405

Ống đong có nút mài

50ml

406

Ống đong có nút mài

25ml

407

Ống nghiệm

10x100

408

Ống nghiệm

12x120

409

Ống nghiệm

8x120

410

Ống nghiệm

16x160

411

Ống nghiệm

25*300

412

Ống nghiệm

18x180

413

Ống nghiệm

8x100

414

Ống nghiệm

22x180

415

Ống nghiệm

24x200

416

Ống nghiệm

14x140

417

Ống nghiệm

20x200

418

Ống nghiệm ly tâm

15*100

419

Ống nghiệm nhựa

 

420

Ống nghiệm bo mex

18x180

421

Ống nghiệm bo mex

23x20

422

Ống nghiệm máy ly tâm to

Néi

423

Ống nghiệm máy ly tâm to

12x80

424

Ống nghiệm có nhánh

 

425

Ống nghiệm

15x130

426

Ống thủy tinh  50cm

Φ 8

427

Ống sứ lò nung20/25/600

 

428

Ống hút thủy tinh

 

429

Phễu chiết

1000ml

430

Phễu chiết

500ml

431

Phễu chiết

250ml

432

Phễu chiết

125ml

433

Phễu chiết

60ml

434

Phễu chiết

50ml

435

Phễu chiết có nhám 29 h.trụ

250ml

436

Phễu chiết có nhám 29 h.trụ

100ml

437

Phễu chiết có nhám 29 h.trụ

60ml

438

Phễu chiết có nhám 29 h.trụ

50ml

439

Phễu lọc xốp thủy tinh

G3 500ml

440

Phễu lọc xốp thủy tinh

G3 250ml

441

Phễu lọc xốp thủy tinh

G3 100ml

442

Phễu lọc xốp thủy tinh

G3 40ml

443

Phễu lọc xốp thủy tinh

G3 30ml

444

Phễu lọc xốp thủy tinh

G4 500ml

445

Phễu lọc xốp thủy tinh

G4 250ml

446

Phễu lọc xốp thủy tinh

G4 100ml

447

Phễu lọc xốp thủy tinh

G4 60ml

448

Phễu lọc xốp thủy tinh

G4 40ml

449

Phễu lọc xốp thủy tinh

G4  30ml

450

Phễu lọc xốp thủy tinh

G1 250ml

Last Updated: Monday, 27 May 2024 05:52