Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Dụng cụ thủy tinh (P9)
View Full-Size Image


Dụng cụ thủy tinh (P9)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )TT

Tên Hàng

Loại

451

Phễu lọc xốp có gia nhiệt

250ml

452

Phễu sứ

3000ml

453

Phễu sứ

2000ml

454

Phễu sứ

1500ml

455

Phễu sứ

150ml

456

Phễu sứ

120ml

457

Phễu sứ

100ml

458

Phễu sứ

90ml

459

Phễu sứ

80cm

460

Phễu sứ

60ml

461

Phễu thủy tinh Đức

Φ10

462

Phễu thủy tinh

Φ 15

463

Phễu thủy tinh

Φ 13

464

Phễu thủy tinh

Φ 10

465

Phễu thủy tinh

Φ 9

466

Phễu thủy tinh

Φ 8

467

Phễu thủy tinh

Φ 7,5

468

Phễu thủy tinh

Φ 6

469

Phễu thủy tinh

Φ 5

470

Pipet bầu

50ml

471

Pipet bầu

25ml

472

Pipet bầu

20ml

473

Pipet bầu

10ml

474

Pipet bầu

5ml

475

Pipet bầu

2ml

476

Pipet bầu

1ml

477

Pipet thẳng

100ml

478

Pipet thẳng

50ml

479

Pipet thẳng

25ml

480

Pipet thẳng

20ml

481

Pipet thẳng

10ml

482

Pipet thẳng

5ml

483

Pipet thẳng

2ml

484

Pipet thẳng

1ml

485

Pipet thẳng

0.5ml

486

Pipet thẳng

0.2ml

487

Pipet thẳng

0.1ml

488

Pipét peste

 

489

Quả bóp cao su kép

 

490

Quả bóp cao su đơn

5cm

491

Quả bóp cao su đơn

6cm

492

Quả bóp cao su đơn

7cm

493

Quả sứ

10l

494

Quả sứ

8l

495

Quả sứ

5l

496

Quả sứ

3l

497

Quả sứ

2l

498

Quả sứ + cối nghiền bi

1l

499

Sừng bò chân không

 

500

Sừng bò nhám 29

 

Last Updated: Sunday, 14 April 2024 21:05