Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ10)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ10)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       

Sắt (3) cholride

XL
FeCl3
2.       

Sắt (2) chloride

AR
FeCl2
3.       

Sắt (2) chloride

XL
FeCl2
4.       
Sắt nitrate
AR
Fe(NO3)2
5.       

Sắt nitrate

XL
Fe(NO3)3
6.       

Sắt (3) oxyt

CP
Fe2O3
7.       

Sắt (3) oxyt

XL
Fe2O3
8.       

Sắt sulfua

 
FeS
9.       

Sắt (3) sulfate

AR
Fe2(SO4)3
10.  

Sắt (3) sulfate

XL
Fe2(SO4)3
11.  

Sắt citrat

 
FeC6H5O7
12.  

Soda lime (Canxi Natxia)

cp
 
13.  

Soda lime (Canxi Natxia)

XL
 
14.  
Saccaro
AR
 
15.  
Saccaro
XL
 
16.  

Selen kim lo¹i

 
Se
17.  

Tropen/ Silic oxide

 
SiO2
18.  

Silicagen (chỉ thị)

AR
 
19.  
Silicagen
XL
 
20.  

Strontri nitrate

AR
Sr(NO3)2
21.  

Strontri sulfate

XL
SrSO4
22.  

Strontri chlorua

 
SrCl2
23.  

Than hoạt Tính

AR
C
24.  

Than hoạt Tính

XL
C
25.  
Thiếc
 
Sn
26.  

Thiếc dioxide

CP
SnO2
27.  

Thiếc(2) chlorua

AR
SnCl2
28.  

Thiếc(2) chlorua

XL
SnCl2
29.  

Thiếc(4) chlorua

XL
SnCl4
30.  

Thiếc(2) sulphate

AR
SnSO4
31.  

Thiếc(2) sulphate

XL
SnSO4
32.  
Thiurea
AR
H2NCSNH2
33.  
Thiurea
XL
H2NCSNH2
34.  

Thủy ngân (2) cholrid

 
HgCl2
35.  

Thủy ngân (2) cholrid

XL
HgCl2
36.  

Thủy ngân (2) cholrid

cp
HgCl2
37.  

Thủy ngân (2) nitrate

AR
Hg(NO3)2
38.  

Thủy ngân (2) nitrate

XL
Hg(NO3)2
39.  

Thủy ngân Iôt

AR
HgI2
40.  

Thủy ngân Iôt

XL
HgI2
41.  

Thủy ngân sulfat

XL
HgSO4
42.  

Thủy ngân sulfat

XL
Hg2SO4
43.  

Thủy ngân

 
Hg
44.  

Thủy ngân

 
 
45.  
Toluen
AR
C6H5CH3
46.  
Toluen
XL
C6H5CH3
47.  

Triethylen glycol

 
C6H24O4
48.  
Triethanolamine
AR
(HOCH2CH2)3N
49.  

Trichloro etylen

 
C2HCL3
50.  

Tital III clorua

CP
TiCl3
51.  

Tital IV clorua

cp
TiCl4
52.  

Tital oxide

 
TiO2
53.  

Thyonyl chloride

XL
SoCl2
54.  
Twen 80
cp
 
55.  
Twen 80
XL
 
56.  
Ure
AR
(NH2)2CO
57.  
Ure
XL
(NH2)2CO
58.  
Xylene
AR
C6H4(CH3)2
59.  
Xylene
XL
 
60.  
Xy len
CP
 
61.  
Bomcanada
 
 
 
Last Updated: Saturday, 24 February 2024 13:21