Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hóa chất phân tích (TQ7)
View Full-Size Image


Hóa chất phân tích (TQ7)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )STT
Tên Hàng
loại
Công thức
1.       
Kali Ferocyanide
AR
K4Fe(CN)6
2.       
Kali Ferocyanide
XL
K4Fe(CN)6
3.       
Kali Florua
AR
KF
4.       
Kali Florua
XL
KF
5.       
Kali Ferycyanide
AR
K3Fe(CN)6
6.       
Kali Ferycyanide
XL
K3Fe(CN)6
7.       
Kali hychrophophate
AR
K2HPO4
8.       
Kali hychrophophate
XL
K2HPO4
9.       
Kali hydroxyt
AR
KOH
10.  
Kali hydroxyt
XL
KOH
11.  
Kali Iodate
AR
KIO3
12.  
Kali Iodate
XL
KIO3
13.  
Kali Iodate
AR
KIO4
14.  
Kali Iodide
AR
KI
15.  
Kali Iodide
XL
KI
16.  
Kali natri tactrat
AR
C4H4KNaO6
17.  
Kali natri tactrat
XL
C4H4KNaO6
18.  
Kali nitrat
AR
KNO3
19.  
Kali nitrat
XL
KNO3
20.  
Kali nitrit
AR
KNO2
21.  
Kali nitrit
CP
KNO2
22.  
Kali nitrit
XL
KNO2
23.  
Kali oxalate
AR
K2C2O4
24.  
Kali Pemanganate
AR
KMnO4
25.  
Kali Pemanganate
XL
KMnO4
26.  
Kali pesulphate
AR
K2S2O8
27.  
Kali pesulphate
XL
K2S2O8
28.  
Kali pesulphate
AR
K2S2O7
29.  
Kali sulfua cyanide
AR
KSCN
30.  
Kali sulphate
AR
K2SO4
31.  
Kali sulphate
XL
K2SO4
32.  
Kali hydrosulphate
AR
KHSO4
33.  
Kali hydrosulphate
XL
KHSO4
34.  
Kali Silicon Florua
CP
K2SiF6
35.  
L­ưu huỳnh
cp
S
36.  
L­ưu huỳnh
XL
S
37.  
Lactoza
AR
C12H22O11
38.  
Lactoza
XL
C12H22O11
39.  
Lithium hydroxyt
AR
LiOH
40.  
Lithium hydroxyt
XL
LiOH
41.  
Lithium sulfate
AR
Li2SO4
42.  
Lithium chlorid
AR
LiCl
43.  
Lithium carbonate
AR
Li2CO3
44.  
Magie sợi
AR
Mg
45.  
Magie sợi
XL
Mg
46.  
Magie bột
XL
Mg
47.  
Magie acetate
AR
Mg(CH3COO)2
48.  
Magie acetate
XL
Mg(CH3COO)2
49.  
Magie oxyt
AR
MgO
50.  
Magie oxyt
XL
MgO
Last Updated: Saturday, 24 February 2024 12:23