Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Ống đong chia vạch đế lục giác DURAN®
View Full-Size Image


Ống đong chia vạch đế lục giác DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt
  • Đế lục giác rộng có 3 mấu để ống đong không bị lăn tròn
  • Độ dầy thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo vì thế tránh được các lỗi
  • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu + 20°C                         
  • Volumetric glassware

alt

Last Updated: Thursday, 23 May 2024 15:07