Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Ống hút bầu, thủy tinh soda-lime
View Full-Size Image


Ống hút bầu, thủy tinh soda-lime

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt
Ống hút bầu loại AS, thời gian chờ 15 giây. Hiệu chuẩn dựa vào Dung tích rót ra (“Ex”) ở nhiệt độ tham chiếu + 20°C.
 

Ứng dụng: Đo chính xác và gạn chất lỏng.

alt

 
Số cat Dung tích
mm
Giới hạn
chính xác ± ml
Màu vạch
DIN 12 621

Thời gian chảy
s

Chiều dài
mm
Hộp/cái
24338 01* 1 0.007 xanh da trời 5-9 270 12
24338 02 2 0.01 Cam 5-9 330 12
24338 07 5 0.015 Trắng 7-11 400 12
24338 08 10 0.02 Đỏ 8-12 440 12
24338 12 20 0.03 Vàng 9-13 510 6
24338 14 25 0.03 Xanh da trời 10-15 520 6
24338 17 50 0.05 Đỏ 13-18 540 6
24338 24 100 0.08 Vàng 25-30 585 6
* Không bầu

Last Updated: Monday, 27 May 2024 07:15