Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Ống hút thẳng (soda-lime)
View Full-Size Image


Ống hút thẳng (soda-lime)

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt
Ống hút thẳng (soda-lime)
1. Có 2 loại ống hút thẳng 
2. Độ chính xác loại AS hoặc B 
3. Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu + 20°C
Ống hút chia vạch cuối và không chia vạch cuối loại AS, vạch chia vòng tròn, thời gian chờ 15 giây, làm bằng thủy tinh soda-lime

Ứng dụng:  đo chính xác đến vạch cuối cùng và không chia vạch cuối.

alt

 
 
Số cat Dung tích
mm
Giới hạn
chính xác ± ml
Chia vạch
ml
Màu vạch
DIN 12 621

Thời gian chảy
s

Chiều dài
mm
Hộp/cái
24 345 01 1 0.006 0.01 Vàng 2-8 360 12
24 345 17 2 0.01 0.02 Đen 2-8 360 12
24 345 23 5 0.03 0.05 Đỏ 5-11 360 12
24 345 29 10 0.05 0.1 Cam 5-11 360 12
24 345 34 25 0.1 0.1 Trắng 9-15 450 12

Last Updated: Sunday, 14 April 2024 20:43