Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bình định mức DURAN®
View Full-Size Image


Bình định mức DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài 
Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu + 20°C . Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, dăc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO
Ứng dụng: đo chính xác lương chất lỏng đặc thù, chuẩn bị và dự trữ của giải pháp tiêu chuẩn
alt
 
Số cat Dung tích
ml
Giới hạn
chính xác ± ml
d
mm
h
mm
Cở nắp Hộp/cái
21 678 07 5 0.025 70 24 7/16 10
21 678 08 10 0.025 90 28 7/16 10
21 678 122 20 0.04 110 37 10/19 10
21 678 142 25 0.04 110 39 10/19 10
21 678 172 50 0.06 140 49 12/21 10
21 678 242 100 0.1 170 61 12/21 10
21 678 252 100 0.1 170 61 14/23 10
21 678 322 200 0.15 210 76 14/23 10
21 678 362 250 0.15 220 81 14/23 10
21 678 442 500 0.25 260 101 19/26 10
21 678 542 1000 0.4 300 127 24/29 10
21 678 632 2000 0.6 370 161 29/32 10
21 678 73*,2 5000 1.2 470 217 34/35 1
* Không theo kích cỡ ISO.
* Có thể thay bằng nắp thủy tinh (chọn thêm).

Last Updated: Monday, 11 December 2023 06:57