Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bình cất có nhánh cổ rộng
View Full-Size Image


Bình cất có nhánh cổ rộng

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt  
 
Số cat dung tích #
ml
d
mm
h
mm
Nhánh Hộp/cái
d1 mm I mm
21 243 24 100 63 150 8 200 10
21 243 26 250 58 200 8 200 10
21 243 44 500 105 250 8 200 10
21 243 54 100 131 300 12 250 10

Last Updated: Monday, 27 May 2024 07:34