Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bình cầu tròn cổ hẹp - DURAN®
View Full-Size Image


Bình cầu tròn cổ hẹp - DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Độ dầy thành đồng nhất lý tưởng cho các ứng dụng nhiệt.
Hình tròn giúp độ đồng nhất nhiệt tốt. Bình có đường kính cổ từ 65mm trở lên được gia cố thêm vành.
alt
Số Cat Dung tích
mm
D
mm
Di
mm
H
mm
Hộp/cái
21 721 17 50 51 26 95 10
21 721 24 100 64 26 110 10
21 721 36 250 85 34 144 10
21 721 44 500 105 34 168 10
21 721 54 1000 131 42 200 10
21 721 64 1 2000 166 42 260 10
21 721 68 1 3000 185 50 260 1
21 721 71 4000 207 52 290 1
21 721 73 1 5000 223 50 305 1
21 721 77 1 6000 236 51 355 1
21 721 86 10000 279 65 380 1
21 721 87 1,2 12000 295 65 380 1
21 721 91 2 20000 345 76 515 1
1 Không theo kích thước -DIN ISO.
2Theo tiêu chuẩn ASTM E 1403.
 

Last Updated: Monday, 27 May 2024 07:17