Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bình cầu tròn cổ rộng - DURAN®
View Full-Size Image


Bình cầu tròn cổ rộng - DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam ) 

Độ dầy thành đồng nhất lý tưởng cho các ứng dụng nhiệt.
Hình tròn giúp độ đồng nhất nhiệt tốt. Bình có đường kính cổ từ 76mm trở lên được gia cố thêm vành
 
alt
 
Số Cat Dung tích
mm
D
mm
Di
mm
H
mm
Hộp/cái
21 741 171 50 51 34 105 10
21 741 24 100 64 35 110 10
21 741 36 250 85 51 143 10
21 741 44 500 105 50 168 10
21 741 54 1000 131 50 200 10
21 741 551 1000 131 65 260 10
21 741 63 2000 165 76 240 10
21 741 641 2000 166 50 240 10
21 741 681 3000 185 65 260 1
21 741 71 4000 206 76 290 1
21 741 731 5000 223 65 310 1
21 741 76 6000 236 89 380 1
21 741 771 6000 236 65 330 1
21 741861 10000 279 89 420 1
21 741 911 20000 345 89 520 1
1 Không theo kích thước -DIN ISO

 

Last Updated: Sunday, 14 April 2024 20:41