Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bình trữ mẫu hình chuông cổ mài, dùng cho hút chân không
View Full-Size Image


Bình trữ mẫu hình chuông cổ mài, dùng cho hút chân không

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt  
 
Số cat h + h1 hxd
mm
Cổ mài
NS
Hộp/cái
24 465 59 300 250 x 185 34/35 1
24 465 61 350 300 x 215 34/35 1
24 465 69 550 500 x315 34/35 1

Last Updated: Thursday, 23 May 2024 16:42