Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Chén thủy tinh (kết tinh ) có mỏ, DIN 12336
View Full-Size Image


Chén thủy tinh (kết tinh ) có mỏ, DIN 12336

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt alt
 
Số cat Dung tích
mm
D
mm
H
mm
Hộp/cái
21 301 32 1 15 50 25 10
21 301 34 1 45 60 30 10
21 301 38 2 60 70 35 10
21 301 41 90 80 45 10
21 301 44 170 95 55 10
21 301 49 320 115 65 10
21 301 54 600 140 50 10
21 301 59 1500 190 100 10
21 301 63 2500 230 130 10
1 Không in logo, chữ
2 Không in logo.

Last Updated: Thursday, 23 May 2024 15:58