Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Chai phản ứng có cánh khuấy
View Full-Size Image


Chai phản ứng có cánh khuấy

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt
Chia phản ứng có cánh khuấy GLS 80 phù hợp cho 1 thang rộng các quá trình trộn trong phòng thí nghiệm. Cổng nối (2xGL14, 2xGL18) cho phép cung cấp thêm vào hay loại bỏ môi trường trong quá trình trộn lẫn. Toàn bộ các bộ phận có thể tiệt trùng vì thế phù hợp cho sử dụng trong lĩnh vực vi sinh. Bằng cách sử dụng các hệ thống bộ phận nối GLS 80, 1 chai môi trường thêm vào (cổng OD: 1.6 – 12.0mm) có thể được kết nối hay gắn với áp suất tiệt trùng tương ứng.
Ổ truyền động khuấy cần có một máy khuấy từ tiêu chuẩn. Trục máy khuấy có thể được sử dụng thay thế bằng chai trung tính DURAN® GLS 80 loại 1.000 và 2.000 ml, và cho cải thiện việc trộn đáng kể khi so sánh việc trộn bằng thanh cá từ chuẩn.. Yếu tố khuấy có thể thay đổi và sử dụng đến 500vòng/phút
Ứng dụng: trộn chất lỏng, hòa tan chất rắn, quá trình lên men đơn giản.
alt
 
Số Cat
Chi Tiết
Vòng Răng
GLS
Cánh Khuấy Mỏ Neo
mm
Hộp/Cái
12 003 79   80 62 1
Nắp chai phản ứng khuấy, loại cánh khuấy mỏ neo, cá từ, đồng bộ với trục khuấy, cổng nối và nắp vặn
12 003 80   80 62 1
Loại cánh khuấy mỏ neo, cá từ, đồng bộ với chai GLS 80 1L, GL 14 nắp vặn nhựa xanh PP, 2 nắp vặn đỏ PBT1 x GL14
2 nắp vặn đỏ PBT1 x GL18
12 003 81   80 62 1
Loại cánh khuấy mỏ neo, cá từ, đồng bộ với chai 2L GLS 80, nắp vặn xanh nhưa PP GL 14
2 x nắp vặn đỏ PBT1 GL14
2 x nắp vặn đỏ PBT1 GL18
 
Phụ kiện cho chai khuấy phản ứng GLS 80
 
Số Cat
Chi Tiết
Cánh Khuấy Mỏ Neo
d mm
Cánh Khuấy Mỏ Quạt
d mm
Hộp/Cái
12 003 82     62 1
Cánh khuấy quạt, cá từ, cho chai phản ứng khuấy GLS 80
12 003 83       1
Cánh khuấy mỏ neo, cá từ, cho chai phản ứng khuấy GLS 80
12 003 85       1
Nắp vặn xanh/xám nhưa PP rời cho chai phản ứng khuấy GLS 80
12 003 86       1
Trục khuấy rời cho cahi phản ứng khuấy GLS 80, thép không gỉ, bao gồm cổng nối PEEK

Last Updated: Saturday, 24 February 2024 13:34