Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Chai tròn nâu cổ vặn, thủy tinh Soda-Lime, Nắp vặn chuẩn
View Full-Size Image


Chai tròn nâu cổ vặn, thủy tinh Soda-Lime, Nắp vặn chuẩn

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt Đồng bộ gồm vòng đệm và nắp đậy.
Nên sử dụng ở nhiệt độ tối đa + 100oC.
Chống sốc nhiệt 30 K. Thủy phân loại 3.
 
Số Cat Dung Tích
ml
Nắp Vặn d
mm
h
mm
Hộp/cái
Nâu          
23 835 66 5 2 500 452 139 283 1
1Thay đổi nắp: 29 301 28.
2Nắp vặn cao

Last Updated: Sunday, 14 April 2024 19:42