Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hộp tiêu bản cổ mài, đáy tròn DURAN®
View Full-Size Image


Hộp tiêu bản cổ mài, đáy tròn DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )



alt  
 
Số cat dung tích #
ml
d
mm
h cổ mài
mm
h
mm
h1
mm
Hộp/cái
21 580 24 100 52 34.5 135 39 10
21 580 39 300 69 45 163 48 10
21 580 48 600 81 50 214 50 10
21 580 51 750 90 60 240 57 10
21 580 58 1200 100 60 253 57 10









Last Updated: Sunday, 14 April 2024 19:41