Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Hộp trữ mẫu nắp phẳng mài 4 cạnh, DURAN®
View Full-Size Image


Hộp trữ mẫu nắp phẳng mài 4 cạnh, DURAN®

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )alt
 
 
Số cat i x b x h
mm
Hộp/cái
21 363 05 60 x 50 x 100 10
21 363 11 100 x 50 x 120 1
21 363 13 130 x 50 x 130 1
21 363 19 150 x 50 x 150 1
21 363 28 120 x 60 x 180 1
21 363 47 210 x 100 x 210 1
21 363 58 250 x 140 x 250 1

Last Updated: Sunday, 21 April 2024 04:51