Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish

The cost of a liter water from distillation and filtration

1292
com_content.article
(2 votes, average 4.00 out of 5)
The cost of a liter water from distillation and filtration4.00 out of 50 based on 2 voters.


 

 A.  CẤT NƯỚC

A.1 Tiêu thụ điện năng

Nhiệt lượng cần thiết cho quá trình cất nước bao gồm:

            1)  Nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của nước từ nhiết độ môi trường lên 100°C

            2)  Nhiệt lượng cần thiết để bay hơi nước ở 100°C

Sử dụng công thức tính như sau:

 

       V I t = mcθ + mL 

với      

            V = điện áp (V)

            I  = dòng điện (A)

            t  =  thời gian (s)

            m = khối lượng (kg)

            c  = nhiệt dung riêng của nước

                      = 4200JK-1kg-1 (hằng số)

            θ  = khoảng trênh lệch nhiệt độ 

            L  = nhiệt hóa hơi nước 

                      = 2.52 x 106 Jkg-1 (hằng số)

Sử dụng nước ở nhiệt độ môi trường  25°C :

Năng lượng cần thiết để có 1 lit nước cất  

= (1)(4200)(75) + (1)(2.52 x 106 Jkg-1)

= 2.835 x 106  J

Hệ số thất thoát nhiệt ra môi trường, chúng ta giả sử hiệu quả chuyển hóa năng lượng là 70%. Do đó,

Năng lượng cần thiết để thu được  1 lít nước cất là 

= (100/70) x 2.835 x 106  J

= 4.05 x 106  J

= 1.125 KWh   ( 1 KWh = 3.6 x 106  J)

Giá thành của 1 KWh điện công nghiệp = 0.1431 SGD.

Giá thành tiền điện của 1 lít nước cất = 0.161 SGD 

 
A.2  Tiêu thụ nước

Dữ liệu thu nhận được từ máy cất nước của phòng thí nghiệm QC của công ty Asia Pacific Brewery :

Nước thải                                                            = 2 L/min hoặc 120 L/h

Nước sản phẩm                                                = 0.07 L/min hoặc 4.2 L/h

Tổng thể tích nước máy cần                            = 124.2 L/h

Hiệu quả sử dụng nước của máy cất nước = (4.2 ÷124.2) x 100%

                                                                              = 3.38 %

Để tạo ra 1 lit nước cất, bạn cần (124.2 ÷  4.2) = 29.57 L nước máy

Giá thành nước máy sử dụng trong công nghiệp = 1.67 SGD trên 1000L

Giá thành tạo ra 1 lit nước cất  = 0.04938 SGD

Kết luận 

 

Tổng giá thành (nước + điện) để tạo ra 1 lít nước cất

    = (0.161 + 0.04938) SGD

    = 0.2104 SGD

Chú ý :   

Các tính toán trên chưa tính tới giá thành bảo dưỡng định kỳ máy cất nước (như là vệ sinh dây may so, thay thế sợi đốt, cầu chì, ....).

B.  HỆ THỐNG TINH SẠCH NƯỚC ELIX 3

Kết quả tính toán dự trên giá thành thực tế của máy ELIX 3 ( > 3L/h ở 25 °C, áp suất 3.5 bar với tỷ lệ sử dụng nước 15%)

             Thời gian sử dụng của cột RO         = 3 năm 

             Thời gian sử dụng trung bình của EDI     = >5 năm

             Thời gian sử dụng trung bình Progard      = 5 tháng

             Lượng chlorine sử dụng hàng tháng = 1  

             Tốc độ nước chảy    = (100÷15) x 3 = 20L/h

             Tiêu thụ điện năng của máy ELIX 3  = 0.035 KW/h

             Tiền nước máy công nghiệp               = S$ 1.67 trên 1000L

             Tiền điện sử dụng trong công nghiệp = S$ 0.1431 trên KWh 

             Thời gian họat động của máy ELIX 18 giờ/ngày (10 giờ buổi tối điền đầy tank 30L và 8 giờ hoạt động ban ngày) , 5.5 ngày/tuần, 52 tuần/năm 

GIÁ THÀNH HOẠT ĐỘNG  GIÁ TRONG 1 NĂM (SGD)

Giá thay cột RO        166.67

Giá thay EDI                553

Giá thay cột Progard    570

Giá Chlorine              22.46

Tiền điện                   25.78

Tiền nước                171.94

TỔNG GIÁ THÀNH                                    1509.85

Tổng thể tích nước tạo thành trong 1 năm = 3 x 18 x 5.5 x 52

                                                                            = 15444 L

 

Giá thành 1 litre nước ELIX = (1509.85 ÷ 15444) SGD

                                                =  0.0978 SGD

Phân tích chi phí khấu hao máy

Dựa trên lượng 15444L nước được tạo ra và sử dụng trong 1 năm:

Cất nước 

Giá thành đầu tư                                      = 2000 SGD

Giá thành duy trì hoạt động trong năm= 0.2104 x 15444 = 3249.42 SGD

Tổng giá thành họat động 4 năm          = 12997.68 SGD

Tổng giá thành tiêu tốn sau 4 năm       = 14997.68 SGD

Lọc nước ELIX 

Giá thành đầu tư       = 8538 SGD

Giá thành duy trì hoạt động trong năm = 1509.85 SGD

Tổng giá thành họat động 4 năm            = 6039.4 SGD

Tổng giá thành tiêu tốn sau 4 năm          = 14577.4 SGD

Kết luận :

Các tính toán trên chỉ ra rằng sau gần 4 năm khách hàng sẽ thu hồi được giá thành đầu tư ban đầu của máy ELIX. Sau đó, khách hàng có thể tiết kiệm được 1739.57 SGD mỗi năm.