Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish

Technical production ultrapure water type 1

1299
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Technical production ultrapure water type 15.00 out of 50 based on 1 voters.


 

Việc sản xuất nước siêu sạch cấp 1 cần thiết phải kết hợp nhiều công nghệ khác nhau để loại bỏ hầu hết các loại tạp nhiễm

Nhựa trao đổi ion

Hạt nhựa trao đổi ion có kích thước lỗ nhỏ (< 1,2mm) với nhóm trao đổi ion liên kết đồng hoắ trị trên bề mặt và bên trong hạt. Hạt nhựa Jetpore của Millipore có đặc tính: khả năng kết gắn cao, động học trao đổi ion nhanh để đạt tới trở kháng cao và TOC thấp.

 

Thanh hoạt tính tổng hợp

Than hoạt tính tổng hợp được bằng cách nhiệt phân có điều khiển hạt polystyren. Than hoạt tính có bề mặt hấp phụ lớn (>1000m2) và kết gắn với các phân tử chất hữu cơ lên thành lỗ nhờ lực Van der Waals như trong phản ứng kị nước.

Đèn UV ôxi hóa

Đèn UV ở bước sóng 185 và 254nm cung cấp năng lượng để biến đổi phân tử oxi hòa tan trong nước vào nhóm hydroxyl - tác nhân oxy hóa để biến đổi các chất hữu cơ hòa tan thành các phân tử tích điện và sau đó thành CO2 phản ứng với nước tạo thành ion bicarbonat và carbonate, sau đó các ion này được loại bỏ nhờ hạt nhựa trao đổi ion.

Màng vi lọc

Sử dụng màng vi lọc dùng để phân loại giữ lại trên bề mặt màng lọc tất cả các chất tạp nhiễm (các hạt và vi khuẩn) có kích thước lớn hơn lỗ lọc. Màng lọc của Millipore như màng Millipak đã được chuẩn cho lọc tiệt trùng và có kèm theo chứng chỉ chất lượng.

Màng siêu lọc

Màng siêu lọc sử dụng trong hệ thống lọc nước siêu sạch của Millipore là dạng ống sợi (hollow fiber) có kích thước nhỏ nhưng có diện tích lọc lớn. Các màng lọc Pyrogard 5000 và Biopak UF đã được đánh giá là có khả năng loại bỏ một cách hiệu quả pyrogen và các nuckease (RNase, DNase). Hơn nữa, màng siêu lọc có khả năng giữ lại trên bề mặt hầu hết các hạt keo tụ.

Những kỹ thuật tinh sạch sử dụng trong lọc nước siêu sạch được sắp xếp theo một quy trình đã tối ưu hóa để đảm bảo đạt tới chất lượng nước tốt nhất. Việc tuần hoàn nước trong hệ thống cũng giúp duy trì chất lượng nước trong quá trình chờ cho đến tận khi sử dụng.