Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Ống ly tâm
View Full-Size Image


Ống ly tâm

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Hãng sản xuất: Corning - Mỹ
 
Ống ly tâm 15 ml

Đặc tính kỹ thuật: không chứa Dnase/RNase, Pyrogen, có thể khử trùng
Code
Vật liệu
Nắp
Lực ly tâm
(RCF)
Đóng gói
(chiếc/túi)
Đóng gói
(chiếc/ thùng)
430053
PET
Seal cap
3.600
25
500
430055
PET
Seal cap
3.600
50
500
430052
PP
Seal cap
12.000
50
500
430766
PP
Seal cap
12.000
25
500
430790
PP
CentriStar
12.000
50
500
430791
PP
CentriStar
12.000
25
500
431355
Foam Centrifuge Tube Rack, 15 ml
20
PP: Polypropylen, PET: Polyetylen Terephthatal, RCF: lực ly tâm tương đối
 
Ống ly tâm 50 ml

Đặc tính kỹ thuật: không chứa Dnase/RNase, Pyrogen, có thể khử trùng
Code
Vật liệu
Nắp
Lực ly tâm
(RCF)
Đóng gói
(chiếc/túi)
Đóng gói
(chiếc/ thùng)
430290
PP
Seal cap
15.500
25
500
430291
PP
Seal cap
15.500
25
500
430304
PET
Seal cap
3.600
25
500
430828
PP
CentriStar
15.500
25
500
430829
PP
CentriStar
15.500
25
500
4558
PP
CentriStar
15.500
25
300
4365
Foam Centrifuge Tube Rack, 50 ml
20
4366
Universal Foam Centrifuge Tube Rack,15ml và 50ml
20
PP: Polypropylen, PET: Polyetylen Terephthatal, RCF: lực ly tâm tương đối
 
Ống ly tâm 250-500 ml

Đặc tính kỹ thuật: không chứa Dnase/RNase, Pyrogen, có thể khử trùng
Code
Mô tả
Vật liệu
Nắp
Lực ly tâm
(RCF)
Đóng gói
(chiếc/túi)
Đóng gói
(chiếc/ thùng)
430776
250 ml tube
PP
Plug
6.000
6
102
430236
250 ml Support Cushion
PEI
n/a
n/a
n/a
6
431123
500 ml tube
PP
Plug
6.000
6
36
431124
500 ml Support Cushion
PEI
n/a
n/a
n/a
6
PP: Polypropylen, PET: Polyetylen Terephthatal, RCF: lực ly tâm tương đối
n/a: không xác định