Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Máy đo đa chức năng
View Full-Size Image


Máy đo đa chức năng

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Model: Orion 5 Star
Hãng sản xuất: ThermoFisher Scientific-Mỹ
Đặc điểm:
Máy được thiết kế theo các tiêu chuẩn GLP, CE, CSA, UL…và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: hoá học, thực phẩm, môi trường…để đo nhiều chỉ tiêu như: pH, điện thế, ion, oxy hoà tan, độ dẫn và nhiệt độ.
Hiển thị các thông số pH, ISE, độ dẫn, độ oxy hòa tan và nhiệt độ trên màn hình LCD.
Có khả năng lưu giữ được 200 số liệu có ngày tháng kèm theo, ngoài ra các kết quả cũng có thể được lưu ra máy tính hoặc máy in qua cổng kết nối RS232.
Việc chuẩn máy có thể thực hiện tự động hoặc bằng tay từ 1 đến 5 điểm.
Có thể thiết lập và gọi ra tối đa 10 chương trình đo, nên quá trình thao tác dễ dàng.
Có khả năng bù nhiệt độ tự động hoặc bằng tay.
Tự động nhận dạng các loại dung dịch đệm theo chuẩn NIST/US/DIN.
Tự động hiệu chỉnh độ muối cho việc đo độ oxy hòa tan..
Các thông số kỹ thuật:
pH:
Khoảng đo từ -2 đến 19999
Độ phân giải: 0.1/0.01/0.001
Độ chính xác: +/- 0.002
Nồng độ ion(ISE):
Khoảng đo từ 0 đến 19900 (M, mg/l, %, ppb, none)
Độ phân giải: 1, 2 hoặc 3 chữ số
Độ chính xác: 0,05% hoặc +/- 0,2mV
Độ oxy hoà tan(DO):
Khoảng đo nồng độ: 0.00-90.00mg/l
Độ chính xác: 0,2mg/l
% bão hoà: 0-6000
Hệ số độ mặn: 0-45ppt
Áp suất khí: 450-850 mmHg
Độ dẫn:
Khoảng đo: 0-3000 mS/cm (phụ thuộc vào hệ số điện cực).
Suất điện trở: 0,0001-100 MegOhm
Độ mặn: 0,01-80 ppt NaCl
Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan(TDS):0-19999 mg/l
Điện thế oxy hóa khử(ORP):
Khoảng đo: +/-1999,9 mV
Độ phân giải: +/-0,1
Độ chính xác: +/-0,2mV hoặc 0,05%
Nhiệt độ:
Khoảng đo từ -5oC đến 105oC
Máy bao gồm:
Thân máy chính
Các loại điện cực:
       1.Điện cực pH
       2.Đầu dò ATC
       3.Điện cực đo oxy hoà tan
       4.Điện cực đo độ dẫn
Các loại dung dịch chuẩn (475ml): pH 4.0, pH7.0, pH10.0
Dung dịch bảo quản điện cực pH(475ml):
Dung dịch bảo quản điện cực đo độ dẫn 1413uS/cm
Chân đỡ điện cực, bộ lắp đặt đầu dò, hộp đựng.
Các phụ kiện lựa chọn khác:
Điện cực đo thế oxy hóa khử(ORP)
Điện cực Can-xi
Điện cực Nitrate
Điện cực Kali
Điện cực Natri
Điện cực nước cứng
Điện cực ammonia
Điện cưc Nitơ oxít
Điện cực so sánh cho việc xác định độ cứng
Điện cực so sánh cho việc xác định các ion
Dung dịch chuẩn cho điện cực ORP (475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực canxi(475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực Nitrate(475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực Kali(475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực Natri(475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực Nước cứng (475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực ammonia(475ml)
Dung dịch chuẩn cho điện cực Nitơ oxít(475ml)
Dung dịch bảo quản điện cực ORP (5 x 60ml)
Dung dịch bảo quản điện cực canxi(5 x 60ml)
Dung dịch bảo quản điện cực Nitrate(5 x 60ml)
Dung dịch bảo quản điện cực Kali(5 x 60ml)
Dung dịch bảo quản điện cực Natri(5 x 60ml)
Dung dịch bảo quản điện cực Nước cứng (475ml)
Dung dịch bảo quản điện cực ammonia(60ml)
Dung dịch bảo quản điện cực Nitơ oxít(50ml)
Dung dịch bảo quản điện cực pH(5x60ml)
Các model khác:


You may also be interested in this/these product(s)

Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH, DO, ISE, độ dẫn
Máy đo pH, DO, ISE, độ dẫn
Máy đo pH/ ISE
Máy đo pH/ ISE
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn