Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish


Bể rửa siêu âm Elmasonic P
View Full-Size Image


Bể rửa siêu âm Elmasonic P

( Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam )Series Elmasonic P

Series Elmasonic P có 7 model: Elmasonic P30 (3 l), P60 (6 l), P70 (7 l), P120 (12 l), P180 (18) và P300 (30 l)

Hiển thị kỹ thuật số, self-explanatory operation, hiển thị rõ ràng tất cả các thông số, giá trị đặt và giá trị chạy.

Có thể chọn một trong hai tần số sóng siêu âm (có thể thay đổi được tần số siêu âm trong quá trình họat động):

  • 37 kHz - rửa các chất tạp nhiễm, đuổi khí, hòa tan dung dịch và các chất rắn,...
  • 80 kHz – độ ồn thấp, thích hợp cho những nơi yêu cầu yên tĩnh, chu trình rửa lâu, rất thích hợp để rửa khoảng không gian nhỏ, ví dụ các ống capillary

Nút ấn:

  • Normal - họat động cơ bản cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm như blending, dissolving, dispersing
  • Pulse – tăng công suất họat động gần 20%
  • Sweep – họat động êm dịu trong quá trình rửa bể
  • Degas – loại bỏ khí trong mẫu hoặc dung môi chạy HPLC
  • Power control – đối với các bề mặt nhạy cảm, nguồn sóng có thể giảm khi ấn các bước này.

Đặc tính khác:

  • Tạm dừng – dừng đột ngột máy
  • Tự động khởi động nhịêt độ điều khiển/nhiệt độ đã chọn.

altElmasonic P brochure

altProduct profile Elmasonic P 30H

altProduct profile Elmasonic P 60H

altProduct profile Elmasonic P 70H

altProduct profile Elmasonic P 120H

altProduct profile Elmasonic P 180H

altProduct profile Elmasonic P 300H

 You may also be interested in this/these product(s)

Bể rửa siêu âm Elmasonic S
Bể rửa siêu âm Elmasonic S
Bể rửa siêu âm Daihan
Bể rửa siêu âm Daihan