Hotline: 0904.754.399

Công ty TNHH Công nghệ ATP Việt Nam

Tiếng việtEnglish

Chuyển đổi đơn vị Nhiệt độ

1367
com_content.article
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Chuyển đổi đơn vị Nhiệt độ5.00 out of 50 based on 1 voters.


Chuyển đổi đơn vị Nhiệt độ giữa 6 đơn vị khác nhau như kelvin, degree Celsius, degree Fahrenheit, degree Rankine, degree Reaumur, Triple point of water.

kelvin [K]:
degree Celsius [°C]:
degree Fahrenheit [°F]:
degree Rankine [°R]:
degree Reaumur [°r]:
Triple point of water:

UnitConversion.org - the ultimate unit conversion resource.